Consultaties

Opgelet, een consultatie is pas bevestigd na ontvangst van de bevestigingsmail.

De prijzen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten.

Consultaties worden steeds op het einde van de afspraak betaald. Gelieve gepast geld mee te brengen.

Indien je verhinderd bent om te komen, gelieve dit steeds tijdig (minimum 24u) op voorhand door te geven. Dit kan telefonisch of per mail. Zonder tijdige annulatie wordt de consultatie aangerekend.

Tegemoetkoming mutualiteiten

 

Iedere mutualiteit voorziet een specifieke regeling voor de terugbetaling van dieetconsultaties.

Hieronder een overzicht.

Christelijke mutualiteit

CM voorziet eenmalig in een terugbetaling van €40 na het volgen van minstens 4 consultaties bij een door het RIZIV erkende diëtiste.

Alle informatie vind je hier.

Socialistische mututaliteit

Er worden maximum 6 sessies per jaar vergoed. Om te genieten van de vergoeding moeten deze door je arts worden voorgeschreven en moet je minstens 6 sessies hebben gevolgd. De vergoeding bedraagt €10 per sessie.

Alle informatie vind je hier.

Liberale mutualiteit

Er worden tot 6 consultaties per kalenderjaar terugbetaald aan €10 per consultatie.

Alle informatie vind je hier.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Er wordt een terugbetaling voorzien van €10 per sessie. Er geldt een maximum van 5 sessies per kalenderjaar.

Alle informatie vind je hier.

Partena

Bij Partena zijn er verschillende mogelijkheden tot terugbetaling. 

- Er is een terugbetaling voorzien van 4 sessies om de twee kalenderjaren, je krijgt dan €40 terugbetaald.

- Als je lijdt aan een chronische ziekte (die je kan terugvinden op deze lijst van de Europese Commissie) en hiervan een attest kan tonen, kan je om de twee kalenderjaren 12 sessies terugbetaald krijgen (€10 per sessie). 

Alle informatie vind je hier.

Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds

Er geldt een tegemoetkoming van €25 per jaar bij een BMI lager dan 35.

Alle informatie vind je hier.